Letni obóz akrobatyczny 2022

Letni obóz akrobatyczny 2022
Klub Sportowy Akademii Ecarte

6 - 16 lipca 2022


Miejsce : Dom Wczasów Dziecięcych Gołoborze w Rudkach
Termin :  6 - 16 lipca 2022
Koszt : 2300 zł do 14 r.ż / 2350 zł od 15 lat w górę
Wiek uczestników : 6 - 17 lat
Zapisy : do 25 lutego 2022    -   zapisy@akademiaecarte.pl


  Terminy płatności:

·     I rata w wysokości 300 zł, płatna przy zapisie

·     II rata w wysokości 1000 zł do 30 kwietnia 2022

              ·     III rata w wysokości 1000zł/1050zł płatna na zebraniu w czerwcu 2022


 Wpłaty :

Mbank Klub Akademii Ecarte

02 1140 2004 0000 3402 7201 8201


W programie:

·     codziennie treningi akrobatyczne ze ścieżką AirTrack, materacami i trampolinami ( minimum 5 h dziennie), 

·   codzienny stretching i ćwiczenia wzmacniające ( min 1h dziennie)

·     codziennie zajęcia sportowe na świeżym powietrzu

·     warsztaty plastyczne/techniczne

·     basen ( 3 wejścia po 1h)

·   gry i zabawy terenowe

·     pogadanki o sporcie, anatomii, zdrowym odżywianiu, zasadach ćwiczeń i wiele innych

·     relaks i dobra zabawa

 


W cenie nocleg w pokojach 4-5 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie, ubezpieczenie PZU NNW Sport, przejazd autokarem w obie strony,  opieka wykwalifikowanej i doświadczonej kadry ( główny trener Mateusz Czwojdziński, trener pomocniczy Jakub Kaczmarczyk student Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia, kierownik Emilia Kaczmarczyk), bezpieczeństwo i przede wszystkim dobrą zabawę :)

Gwarantujemy indywidualne i podmiotowe podejście do każdego z obozowiczów, rozwinięcie umiejętności przez dobranie ćwiczeń i elementów dopasowanych do poziomu uczestnika, opanowanie nowych elementów gimnastycznych i akrobatycznych, przekazanie maksymalnej ilości wiedzy teoretycznej dla pełnego rozwoju trenujących.Głównym trenerem oraz wychowawcą grupy starszej będzie jak zwykle oczywiście Pan Mateusz Czwojdziński. Wychowawcą grupy młodszej oraz organizatorem wszelkich aktywności sportowych i rekreacyjnych, będzie kolejny raz Pan Jakub Kaczmarek. Kierownikiem pozostaje niezastąpiona Pani Emilia Kaczmarek, która również sprawowała będzie szczególną pieczę nad młodszymi uczestnikami. 
    I.Uczestnik ma prawo do:

* aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych,

* wyrażania swoich opinii w zakresie potrzeb i działań organizacyjnych na warsztatach,

* zgłaszania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika obozu,

* do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

II. Uczestnik ma obowiązek:

* stosowania się do poleceń wychowawców, instruktorów, kierownika obozu oraz bezwzględnego przestrzegania regulaminu warsztatów,

* przestrzegania ustalonego rozkładu dnia i ciszy nocnej ustalonej przez organizatora,

* punktualnego stawiania się na wszystkich zbiórkach i posiłkach,

* punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestniczenia,

* dbania o czystość i porządek w miejscu zakwaterowania oraz o powierzone mienie w czasie

obozu,

* szanowania kolegów i wychowawców oraz innych osób.

* stosowania się do wszelkich przepisów związanych z bezpieczeństwem m.in., dotyczących podróży, kąpieli, ruchu drogowego,

* informowania wychowawców o chorobie lub o złym samopoczuciu,

* informowania opiekunów o wszelkich zauważonych zagrożeniach związanych z urządzeniami ,

* zabrać ze sobą dokument tożsamości(legitymacja szkolna, dowód osobisty).

III. Zabrania się uczestnikom:

1. Samowolnego oddalania się od miejsca zakwaterowania i od zespołu w czasie zajęć.

2. Oddalania się od miejsca zakwaterowania z innymi osobami jak wychowawcy.

3. Opuszczania terenu ośrodka.

4. Zakupu, posiadania i spożywania alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających.

5. Zakupu i posiadania chipsów , lodów oraz zimnych napojów.

IV. Zasady przejazdu:

1.Początek i zakończenie podróży jest określone w informacji , którą otrzymuje każdy uczestnik obozu.

2. Opiece wychowawczej podlega każdy uczestnik obozu od chwili przekazania przez rodziców/ opiekunów do chwili przekazania rodzicom/opiekunom przez wychowawcę.

3.W czasie trwania podróży każdy uczestnik jest zobowiązany do zajęcia wyznaczonego miejsca w

autokarze,przez cały czas należy zajmować siedzące miejsce.

Opuszczanie autokaru może odbywać się wyłącznie za zgodą opiekuna, wychodzenie do toalety

w czasie postoju może odbywać się wyłącznie pod opieką wychowawcy.

4.Zachowanie uczestnika w autokarze musi być zgodne z przyjętymi normami społecznymi a w szczególności należy zachować spokój i ograniczyć głośne zachowanie, nie zaśmiecać

pojazdu i uprzątac ewentualne zabrudzenia.

V. Uczestnik (jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego w czasie

podróży i w czasie pobytu na obozie.

VI. Rzeczy wartościowe oraz pieniądze należy oddać na przechowanie wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i zniszczenie wartościowych przedmiotów.

VII. Telefony komórkowe należy oddać na przechowanie wychowawcom. Będą wydawane uczestnikom raz dziennie w porze poobiadowej.

VIII. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu uczestnik może byc wydalony z obozu na koszt rodziców/opiekunów (po wcześniejszych powiadomieniu ich).

 IX. Zapisując uczestnika Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązują się do opłacenia kosztów wyjazdu wg ustalonych rat i terminów. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach zwroty dokonywane są następująco : w przypadku rezygnacji do końca kwietnia ( termin płatności drugiej raty) wpłacone pieniądze zostaną zwrócone; w przypadku późniejszej rezygnacji pierwsza rata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z udziału na mniej niz 7 dni przed terminem wyjazdu, zwrócona zostaje suma dwóch rat pomniejszona o opłatę wymaganą w tej sytuacji przez Ośrodek tj 30 zł osobodzień.

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Like us on Facebook

Kontakt

biuro@akademiaecarte.pl tel 887230881