Obóz letni 2017

sierpnia 04, 2016

Ferie 2018
Obóz akrobatyczno-sportowy

Miejsce : Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Gołoborze
Termin : 14 - 21 stycznia 2018
Wiek uczestników : 8 ( rocznikowo) - 14 lat 


W programie:
- treningi gimnastyki artystycznej
- treningi akrobatyczne 
- treningi sportowe
- basen
- zajęcia plastyczne
- kino obozowe, rekreacja, gry i zabawy
- pogadanki o sporcie, zdrowym odżywianiu

Terminy płatności:
 • I rata
 • II rata w wysokości
 • III rata w wysokości 


   
  Regulamin obozu akrobatyczno-sportowy

  14 - 21 stycznia 2018r. Nowa Słupia

  I.Uczestnik ma prawo do:

  * aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych,

  * wyrażania swoich opinii w zakresie potrzeb i działań organizacyjnych na warsztatach,

  * zgłaszania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika warsztatów,

  * do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

  II. Uczestnik ma obowiązek:

  * stosowania się do poleceń wychowawców, instruktorów, kierownika warsztatów oraz bezwzględnego przestrzegania regulaminu warsztatów,

  * przestrzegania ustalonego rozkładu dnia i ciszy nocnej ustalonej przez organizatora,

  * punktualnego stawiania się na wszystkich zbiórkach i posiłkach,

  * punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestniczenia,

  * dbania o czystość i porządek w miejscu zakwaterowania oraz o powierzone mienie w czasie

  warsztatów,

  * szanowania kolegów i wychowawców oraz innych osób.

  * stosowania się do wszelkich przepisów związanych z bezpieczeństwem m.in., dotyczących podróży, kąpieli, ruchu drogowego,

  * informowania wychowawców o chorobie lub o złym samopoczuciu,

  * informowania opiekunów o wszelkich zauważonych zagrożeniach związanych z urządzeniami ,

  * zabrać ze sobą dokument tożsamości(legitymacja szkolna, dowód osobisty).

  III. Zabrania się uczestnikom:

  1. Samowolnego oddalania się od miejsca zakwaterowania i od zespołu w czasie zajęć.

  2. Oddalania się od miejsca zakwaterowania z innymi osobami jak wychowawcy.

  3. Opuszczania terenu ośrodka.

  4. Zakupu, posiadania i spożywania alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających.

  5. Zakupu i posiadania chipsów , lodów oraz zimnych napojów.

  IV. Zasady przejazdu:

  1.Początek i zakończenie podróży jest określone w informacji , którą otrzymuje każdy uczestnik warsztatów.

  2. Opiece wychowawczej podlega każdy uczestnik warsztatów od chwili przekazania przez rodziców/ opiekunów do chwili przekazania rodzicom/opiekunom przez wychowawcę.

  3.W czasie trwania podróży każdy uczestnik jest zobowiązany do zajęcia wyznaczonego miejsca w

  autokarze,przez cały czas należy zajmować siedzące miejsce.

  Opuszczanie autokaru może odbywać się wyłącznie za zgodą opiekuna, wychodzenie do toalety

  w czasie postoju może odbywać się wyłącznie pod opieką wychowawcy.4.

  Zachowanie uczestnika w autokarze musi być zgodne z przyjętymi normami społecznymi a w szczególności należy zachować spokój i ograniczyć głośne zachowanie, nie zaśmiecać

  pojazdu i uprzątac ewentualne zabrudzenia.

  V. Uczestnik (jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego w czasie

  podróży i w czasie pobytu na warsztatach.

  VI. Rzeczy wartościowe oraz pieniądze należy oddać na przechowanie wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i zniszczenie wartościowych przedmiotów.

  VII. Telefony komórkowe należy oddać na przechowanie wychowawcom. Będą wydawane uczestnikom raz dziennie w porze poobiadowej.

  VIII. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu uczestnik może byd wydalony z warsztatów na koszt rodziców/opiekunów (po wcześniejszych powiadomieniu ich).

  IX. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia na warsztaty taneczne. Akceptuję regulamin warsztatów tanecznych i zobowiązuję się go przestrzegać.

You Might Also Like

0 comments

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Like us on Facebook

Kontakt

akademiaecarte@gmail.com tel 887230881