Obóz zimowy ferie 2017

października 27, 2016

Ferie Zimowe 2017
Obóz akrobatyczno-sportowyMiejsce : Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Gołoborze
Termin : 12 - 19 lutego 2017 
Wiek uczestników : 8 ( rocznikowo) - 14 lat 


Lista rzeczy niezbędnych na wyjazd:

- Wypełniona karta obozowa, najlepiej dostarczona wcześniej !!
- Legitymacja szkolna bądź dokument stwierdzający tożsamość
- Stroje do zajęć, wygodne, sportowe ( koszulki, leginsy, bluzy, dresy)
- Baletki, napalcówki bądź skarpetki + buty sportowe do zajęć na hali
- Stroje gimnastyczne sztuk 1, na pokaz podsumowujący :)
- Strój na dyskotekę sztuk 1 :)
- Akcesoria do czesania włosów ( gumki, spinki, szczotki)
- Ręczniki, klapki pod prysznic i na BASEN, środki czystości, piżama ( najlepiej długa), bielizna osobista
- Podręczny plecak lub torba ( na drogę oraz do spakowania na zajęcia)
- Kostium kąpielowy i CZEPEK
- SKAKANKA
- Woda do picia ( najlepiej w podpisanej zgrzewce, małych butelkach, zapakowana do autokaru)
- Słodycze ( po batoniku na dzień :) zapakowane w oddzielna torebkę przekazane po przyjeździe wychowawcy)
- Kieszonkowe ( na wodę i słodycze, najlepiej w małych nominałach, przekazujemy wychowawcy w podpisanej kopercie)
- Flamastry, kredki
- Książka na drogę :)
- Ciepłe ubrania ( będziemy przechodzić między budynkami oraz spędzać czas na powietrzu) czapki, rękawiczki, szaliki
- Leki ( zapakowane w oddzielną torebkę, z karteczką i opisem dla wychowawcy, na wypadek lekkich dolegliwości, PROSZĘ PAMIĘTAĆ O TABLETKACH NA CHOROBĘ LOKOMOCYJNĄ)
- Telefon i ładowarka ( podpisane bądź spakowane w torebkę, przekazane wychowawcy)
- Miś lub Jasiek, aby było raźniej :)

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O LEGITYMACJI ORAZ KANAPKACH I PICIU NA DROGĘ ( prosze nie pakować gazowanych napojów)

NIE ZABIERAMY ZE SOBĄ:
- aparatów fotograficznych
- tabletów, laptopów, gier elektronicznych
 • Regulamin obozu akrobatyczno-sportowo-językowego

  12.02.2017 – 19.02.2017r. Nowa Słupia

  I.Uczestnik ma prawo do:

  * aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych,

  * wyrażania swoich opinii w zakresie potrzeb i działań organizacyjnych na warsztatach,

  * zgłaszania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika warsztatów,

  * do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

  II. Uczestnik ma obowiązek:

  * stosowania się do poleceń wychowawców, instruktorów, kierownika warsztatów oraz bezwzględnego przestrzegania regulaminu warsztatów,

  * przestrzegania ustalonego rozkładu dnia i ciszy nocnej ustalonej przez organizatora,

  * punktualnego stawiania się na wszystkich zbiórkach i posiłkach,

  * punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestniczenia,

  * dbania o czystość i porządek w miejscu zakwaterowania oraz o powierzone mienie w czasie

  warsztatów,

  * szanowania kolegów i wychowawców oraz innych osób.

  * stosowania się do wszelkich przepisów związanych z bezpieczeństwem m.in., dotyczących podróży, kąpieli, ruchu drogowego,

  * informowania wychowawców o chorobie lub o złym samopoczuciu,

  * informowania opiekunów o wszelkich zauważonych zagrożeniach związanych z urządzeniami ,

  * zabrać ze sobą dokument tożsamości(legitymacja szkolna, dowód osobisty).

  III. Zabrania się uczestnikom:

  1. Samowolnego oddalania się od miejsca zakwaterowania i od zespołu w czasie zajęć.

  2. Oddalania się od miejsca zakwaterowania z innymi osobami jak wychowawcy.

  3. Opuszczania terenu ośrodka.

  4. Zakupu, posiadania i spożywania alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających.

  5. Zakupu i posiadania chipsów , lodów oraz zimnych napojów.

  IV. Zasady przejazdu:

  1.Początek i zakończenie podróży jest określone w informacji , którą otrzymuje każdy uczestnik warsztatów.

  2. Opiece wychowawczej podlega każdy uczestnik warsztatów od chwili przekazania przez rodziców/ opiekunów do chwili przekazania rodzicom/opiekunom przez wychowawcę.

  3.W czasie trwania podróży każdy uczestnik jest zobowiązany do zajęcia wyznaczonego miejsca w

  autokarze,przez cały czas należy zajmować siedzące miejsce.

  Opuszczanie autokaru może odbywać się wyłącznie za zgodą opiekuna, wychodzenie do toalety

  w czasie postoju może odbywać się wyłącznie pod opieką wychowawcy.4.

  Zachowanie uczestnika w autokarze musi być zgodne z przyjętymi normami społecznymi a w szczególności należy zachować spokój i ograniczyć głośne zachowanie, nie zaśmiecać

  pojazdu i uprzątac ewentualne zabrudzenia.

  V. Uczestnik (jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego w czasie

  podróży i w czasie pobytu na warsztatach.

  VI. Rzeczy wartościowe oraz pieniądze należy oddać na przechowanie wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i zniszczenie wartościowych przedmiotów.

  VII. Telefony komórkowe należy oddać na przechowanie wychowawcom. Będą wydawane uczestnikom raz dziennie w porze poobiadowej.

  VIII. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu uczestnik może byd wydalony z warsztatów na koszt rodziców/opiekunów (po wcześniejszych powiadomieniu ich).

  IX. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia na warsztaty taneczne. Akceptuję regulamin warsztatów tanecznych i zobowiązuję się go przestrzegać.

You Might Also Like

0 comments

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Like us on Facebook

Kontakt

akademiaecarte@gmail.com tel 887230881